1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Кафедра "Спеціалізованих комп'ютерних систем"

Кафедра Спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) заснована в 1996 р. як підрозділ Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Карпінським Миколою Петровичем та Саченком Анатолієм Олексійовичем. Завідувачем кафедри до її реорганізації у 2000 році був Карпінський М.П.

В травні 2000 р. реорганізована у випускову кафедру за спеціальністю 6.091500 “спеціалізовані комп’ютерні системи” напряму 0915 – “комп’ютерна інженерія” Хоч назва кафедри залишилась старою, фактично був сформований новий колектив, який очолив Николайчук Ярослав Миколайович.

Ярослав Миколайович Николайчук

Завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор. академік Української академії наук, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Технічного центру НАН України, член президії асоціації “Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.

Я.М. Николайчук народився  21 вересня 1943р. в місті Надвірна Івано-Франківської області.

1943 р.н., закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Електирифікація та автоматизація гірських робіт».
доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» (1991), професор (1993), спеціаліст у галузі інформатики.
завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету (2000).
 
Публікації: автор понад 410 наукових праць, з них 13 монографій (4 на англійській мові та 3 навчальні посібники) і 65 винаходів, 32 публікації, що індексуються наукометричною базою Scopus, індекс Хірша становить 3.
Монографії:
1. Палагин О.В., Николайчук Я.М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени. – 1988.- 116с.
2. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. / Монографія: Тернопіль:- ТНЕУ, 2008. – 536с.
3. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. / Монографія. Видання друге / Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010.-536с.
4. Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2008. – 216с.
5. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем». Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2010. – 392с., іл. 
6. Николайчук Я.М., Возна Н.Я. Пітух І.Р., Кочан В.В. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. Видання друге. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2011. – 396с., іл.
7. , Yaroslav Nykolaychuk. Computer technologies for Information Security. Lublin Universiti of technology. Lublin. Poland. 2011. 15p.
8. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування.- Монографія: / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2012. – 576 с.
9. Nykolaychuk Ya. M., Vozna N.Ya, Pitukh I.R. Structuring the movement of data in computer systems. - Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.
10. Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaychuk. Methods of Effective Protection of Information Flows. / Methods of Effective Protection of Information Flows / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.
11. Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaychuk. Computer technologies in information security .Computer technologies in information security: Monograph / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: “Kart-blansh”, 2015.- 387 p.
12. Николайчук Я.М., Круліковський Б.Б., Шатний С.В. Мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. // Мікропроцесорні системи. Практикум.- Рівне: НУВГП, 2016.-191с.
13. Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці / за загальною редакцією Я. М. Николайчука. - Тернопіль: Вид-во Бескиди, 2017.- 913 с., іл.
    Підготував 29 кандидатів та 3 доктори наук.
    Член товариств. Академік Міжнародної академії інформатики, член президії асоціації “Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.
    Нагороди, гранти. нагороджувався почесними грамотами ректоратів Івано-Франківського Національного університету Нафти і газу (2007 ) та Тернопільського національного економічного університету (2014, 2016, 2017). Присвоєно почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської області» (2016).
   Отримав подяку від міністра освіти і науки України Л.М.Гриневич за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017).
   З благословіння Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета указом №06/054 нагороджений найвищою почесною відзнакою «Георгія Переможця» І ступеня за вагомий внесок у справу відродження духовності та патріотичного виховання молоді незалежної України (2017р.).
   Член редколегій журналів: «International Journal of Computing» Тернопільський національний економічний університет, «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» Вінницький національний технічний університет, «Комп’ютерні системи та мережі» Національний університет «Львівська політехніка», збірника праць проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства».
   Основні наукові результати: 
Розробив теоретичні основи нормалізованого, досконалого та розмежованого перетворень системи числення залишкових класів, теоретичні засади кодування, цифрового опрацювання та між базисних перетворень цифрових даних у теоретико-числових базисах ортогональних функцій Радемахера, Хаара, Крестенсона та Галуа, розширив теорію кореляційного аналізу введенням нової оцінки кореляційної функції еквівалентності та здійснив структурну, схемо-технічну та мікропроцесорну реалізацію 6-ти швидкодіючих кореляційних спецпроцесорів у базисах Радемахера та Хаара-Крестенсона, розвинув теорію ентропійного аналізу на основі введеної оцінки кореляційної ентропії з розширеними функціональними можливостями у порівнянні з оцінками міри ентропії Р. Хартлі та К. Шеннона, розробив теорію матричних моделей руху даних у розподілених комп’ютерних системах, логіко-статистичних та образно-кластерних моделей контролю відхилень та аварійних станів технологічних процесів, методи передавання та стиснення крипто захищених даних у безпровідних сенсорних та оптичних каналах зв’язку, теорію модельної арифметики базису Хаара-Крестенсона, теорію кодів та арифметики системи числення Галуа.
   Прикладні роботи. Керівник  більше 60-ти наукових розробок, з яких:
Фундаментальні та міжнародні проекти: 
- «Розробка теоретичних основ вертикальної інформаційної технології та вдосконалення методів автоматизованого контролю об’єктів нафтогазовидобувних підприємств», (Д-6/6-Ф, №01940001278);
- «Розробка теорії та комп’ютерних засобів спеціалізованих комп’ютерних систем на основі теоретико-числових базисів Крестенсона-Галуа» (державний реєстраційний номер 0106U012530);
- «Розробка теоретичних засад методів формування та цифрового опрацювання даних у розподілених спеціалізованих комп’ютерних системах» (державний реєстраційний номер 0112U008458);
- «Розробка математичного забезпечення захисту ліній електропередач номінальною напругою 6-35 кВ на основі теорії розпізнавання сигналів» (державний реєстраційний номер 0113U007679);
- «Методи та засоби побудови безпровідних мультимедійних сенсорних мереж на основі модулярної арифметики» (бюджетна тема, державний реєстраційний номер 0112U007886);
- «Безпровідні мультимедійні сенсорні мережі на основі модулярної арифметики та кодів Галуа для систем відеоспостереження» (міжнародний проект (Україно–Китайський), державний реєстраційний номер 0114U005047);
- «Розробка теоретичних засад та алгоритмів ідентифікації запусків потужних електроприводів у високовольтних ЛЕП на основі теорії розпізнавання образів» (державний реєстраційний номер 0115U002340);
- «Розробка алгоритмів функціонування захистів електропередач за коротких замикань на основі теорії кореляційних функцій» (державний реєстраційний номер 0112U007886);
- «Розробка теорії, методології та алгоритмів структуризації образно-кластерних моделей моніторингу станів електричних підстанцій високовольтних ЛЕП» (державний реєстраційний номер 0116U006792).
Впроваджені у промисловість комп’ютерні системи з досягненням великих економічних ефектів (1-10 млн. грн. в рік):
- спеціалізований комплекс управління бурінням (СКУБ, 1970–1980р.р.);
- активний термінал оперативної системи буріння (АТОС-Б, 1980–1988р.р.);
- комп’ютерна система обліку енергоносіїв (ALFIYA,1988-2000р.р.);
- комп’ютерна система обліку нафтопродуктів (СВР-2, 1992-2002 р.р.);
- пристрій релейного захисту високовольтних ліній електропередач;
- інформаційна образно-кластерна модель контролю та ідентифікації відхилень технологічних процесів на електричних підстанціях
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 68 гостей та відсутні користувачі