1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Кафедра "Комп'ютерних наук" (Історія)

Кафедра комп’ютерних наук заснована в 2000 році. Першим завідувачем кафедри був д.т.н. професор Петришин Любомир Богданович.  Він разом із доцентом Мальком О.Г. зіграли важливу роль у становленні кафедри .Саме під їх керівництвом та за їх активної участі була ліцензована спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

З 2002 до 2014 року кафедрою керував д.т.н., професор Дивак Микола Петрович. З вересня 2014 року до тепер кафедру очолює к.т.н., доцент Пукас Андрій Васильович.

З 2000 року кафедра комп’ютерних наук розпочала підготовку бакалаврів, а згодом і спеціалістів за напрямом „Програмна інженерія” за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. При кафедрі створено 2 спеціалізовані лабораторії (лабораторія системного програмування і лабораторія спеціалізованого програмного забезпечення) .

У 2003 році під керівництвом М.П. Дивака розпочато набір в аспірантуру за двома спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

У 2004 році кафедрою проведено акредитацію спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр і збільшено ліцензійний обсяг підготовки бакалаврів і спеціалістів до 50 чоловік по денній і заочній формах навчання.

У 2005 році розпочато підготовку спеціалістів на денній та заочній формах навчання, а з 2006 року - підготовку магістрів за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

У 2010 році розпочато підготовку магістрів за двома спеціальностями: «Програмне забезпечення систем» - 35 осіб та «Інженерія програмного забезпечення» - 35 осіб.

У 2011 році збільшено ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія» у кількості 80 осіб заочної форми навчання.

У 2014 році перерозподілено ліцензію на підготовку магістрів за рахунок ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» у кількості 25 осіб денної та 25 осіб заочної форм навчання.

У зв'язку із введенням нового переліку спеціальностей з 2016 року кафедра комп'ютерних наук є випусковою за спеціальністю 121 "Інженерія програмного заюезпечення" (бакалавр, спеціаліст, магістр).

З 2017 року ліцензований обсяг набору на спеціальність 121 "Інженерія програмного заюезпечення" на бакалаврат денної та заочної форм навчання становить 175 осіб та магістерську програму - 100 осіб.

З 2018/2019 навчального року розпочато перший набір на освітньо-наукову програму "Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем" освітнього ступеня "магістр" денної форми навчання.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі