1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Кафедра "Комп'ютерної інженерії" (Опис)

Кафедра Офіційний сайт кафедри "Комп'ютерної інженерії": ki.tneu.edu.ua

 

Кафедра комп’ютерної інженерії  є випусковою кафедрою з напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" для освітніх ступенів (ОС) "Бакалавр" та "Магістр", Освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Спеціаліст" зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія".

Завідувач кафедри професор, д.т.н. Березький Олег Миколайович.

За кафедрою закріплені такі лабораторії: "Фізики та комп’ютерної електроніки" (ауд. 6302),   "Телекомунікаційних та мікроконтролерних систем" (ауд. 6303)," Автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж" (ауд. 6306). В лабораторіях проводяться заняття для студентів усіх спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

 

                  Кафедра                                                         Кафедра

Кафедра комп’ютерної інженерії веде такі дисципліни: комп’ютерна графіка, комп'ютерна електроніка, теорія електричних та магнітних кіл, фізика, комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні системи, телекомунікаційні системи, захист інформації в комп'ютерних системах, технологія проектування комп’ютерних систем, дискретна математика, алгоритми та методи обчислень, техніко-економічне обгрунтування розробки КС, організація баз даних, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерні системи штучного інтелекту, комп'ютерна криптографія, моделювання комп'ютерних систем, проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних мікросхемах

Штат кафедри

Навчальний процес на кафедрi забезпечують :

 
 • докторів наук – 4 особи, в т.ч., професорів – 3 особи;
 • кандидатів наук – 12 осіб, в т.ч., доцентів – 10 особи;
 • викладачів – 8 осіб, в.т.ч., аспірантів - 4 особи

  Кафедра

 

Наукова робота

На кафедрі проводяться наукові дослідження по таких напрямах:

 • розробка методів, алгоритмів та програмних засобів для аналізу та синтезу складних зображень різної природи;
 • Науково – дослідній роботі 0113U000849 «Дослідження електро- та світлотехнічних параметрів сучасних напівпровідникових джерел світла», керівник  доц.. Паздрій І.Р.
 • побудова інтелектуальних біомедичних та вимірювальних систем;

 • автоматизація проектування та моделювання мікроелектромеханічних систем та інтегральних схем;

 • високопродуктивні паралельні системи обробки інтенсивних потоків даних;

 • високопродуктивні системи цифрової обробки сигналів;

 • розробка методів та алгоритмів опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах за умови застосування двоключової криптографії;

 • розробка алгоритмів та засобів ефективного проектування та супроводу криптографічних систем, стійких до атак на реалізацію;

 • удосконалення алгоритмів теорії чисел з використанням різних теоретико-числових базисів;

 • розробка та дослідження високочастотних перетворювачів для люмінісцентних ламп;

 • спеціалізовані комп'ютерні системи в світлотехніці.

Наукові проекти

 • Розробка та дослідження методів аналізу зображень біомедичної природи. Керівник Березький О.М.
 • Паралельні методи та засоби реалізації алгоритмів захисту інформації в комп’ютерних мережах з використанням математичного апарату еліптичних кривих. Керівник Николайчук Я.М.
 • Підвищення швидкодії біомедичного приладу та вірогідності визначення параметрів біопроб із застосуванням пероксидоініційованої хемілюмінісценсії. Керівник Ляпандра А.С.
 • Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних та цитологічних зображень. Державний реєстраційний номер 0112U000736. Керівник - Березький О. М. 
 • Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень. Державний реєстраційний номер 0108U002109. Керівник - Березький О. М. 

Наукові публікації

За результатами наукових досліджень працівниками кафедри опубліковано 5 монографій, понад 210 статей у фахових журналах, зроблено більше 110 виступів на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Проблемні групи та наукові гуртки

 • Аналіз та синтез зображень. Науковий керівник Березький О.М.
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах. Науковий керівник Касянчук М.М.
 • Робототехніка. Наукрвий керівних Ігнатєв І. В.

Творчі зв'язки

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра автоматизованих систем та управління (Україна, м. Львів).

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, кафедра паталогічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (Україна, м.Тернопіль).

Абітур'єнту

Фахівці з комп'ютерних систем і мереж діють у сферах пов’язаних з розробкою програмного забезпечення, проектуванням, налаштуванням, модернізацією і адмініструванням комп’ютерних мереж різної складності.

Студенти під час навчання отримують знання, необхідні для проектування комп’ютерних систем і мереж:

 • мови програмування (C++, Java, PHP, Java Script, Assembler), технології системного програмування, розробки і адміністрування операційних систем (Windows, Linux);
 • CASE-технології і системи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і мереж, суперкомп’ютерів, технології і інструментальні засоби розробки мікропроцесорних систем на основі сучасної елементної бази (мікроконтролерів, мікропроцесорів, програмованих логічних інтегральних схем);
 • технології обміну повідомленнями локальних і глобальних комп'ютерних мережах, протоколи і сервіси Internet, технології проектування безпровідних мереж;
 • інтелектуальні комп’ютерні системи і мережі, робототехнічні системи, комп’ютерну графіку;
 • технології проектування і підтримки баз даних;
 • технології захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Також студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.

Випускники отримують кваліфікацію "бакалавр з комп'ютерної інженерії" та "спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж", "магістр з комп'ютерних систем та мереж". Місце працевлаштування випускників: у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв’язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах.

Адресa

м. Тернопіль, вул. Чехова 8, корпус №6, кабінет 6304

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 58 гостей та відсутні користувачі