1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Кафедра "Інформаційно-обчислювальних систем та управління" (Опис)

Завідувач кафедри - Саченко Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор. Кафедра створена 29 червня 1989 року на базі галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості колишнього СРСР. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем.

Розвитку кафедри суттєво допомогла творча співпраця з провідними вузами України та обмін досвідом із зарубіжними науковими та навчальними установами, зокрема з університетами США, Канади, Англії, Китаю, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Греції, Болгарії та Польщі.

На базі кафедри ІОСУ у червні 1994 року був створений факультет комп'ютерних інформаційних технологій.

Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітні програми:Комп’ютерні науки та інформаційні технології, управління проектами

Про спеціальність. У теперішній час у будь-якій сфері діяльності людини використовуються комп’ютери, без знань яких неможливо бути хорошим спеціалістом  у сферах банківської системи, медицини, транспорту, державного управління та ін. Саме тому комп’ютерні науки та інформаційні технології є сьогодні найбільш прогресивною спеціальністю, що в найближчі роки суттєвим чином впливатиме на розвиток індустрії інформаційних технологій в Україні.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій діють у сферахрозробки та експлуатації комп’ютерних інформаційних  систем і технологій та інструментальних засобів збору, накопичення, зберігання, обробки та інтеграції різноманітної інформації, управління інформаційно-аналітичними системами, створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації, розробки програмних засобів, проектування мікропроцесорних систем  та їх елементів, експертного аналізу способів розгортання нових високопродуктивних мереж, проектування інформаційного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологійОсобливістю навчання є можливість здобуття студентами фундаментальних та інженерних знань з: створення та верифікації програмних продуктів; архітектури та організації комп’ютерів, систем та мереж; технологій розподілених та паралельних обчислень; WEB-технологій та дизайну; методів та систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі еволюційні алгоритми, нечітку логіку; технологій кодування та обробки мультимедійної інформації тощо.

Іншою особливістю навчання є інтегрованість з навчальними планами ряду університетів США  в рамках Українсько-американської програми з комп’ютерних наук. Крім того, навчальна програма передбачає інтенсивне вивчення англійської мови протягом всіх років навчання.

Студенти під час навчанняотримують знання у сферах: інформаційних технологій, із застосуванням сучасних інструментальних засобів; архітектури та організації комп’ютерних систем та мереж; технологій розподілених та паралельних обчислень; WEB технологій та дизайну; засобів створення та верифікації програмних продуктів; управління ІТ-проектами; систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі, еволюційні алгоритми, нечітку логіку; технологій кодування та обробки мультимедійної інформації; моделювання еколого-економічних процесів тощо.

Майбутні професії:  випускники займають посади управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп’ютерних систем, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж;  системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних, фахівець з інформаційних технологій, програміст, керівник проектів на фірмах, старший розробник проекту, керівник ІТ-служб на підприємствах, начальник ІТ-відділу, адміністратор ІТ-засобів підприємства, консультант директора з ІТ, проектний аналітик та ін.

Місця майбутнього працевлаштування: галузі народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології, ІТ-компанії, підприємства малого і середнього бізнесу, виробничі об’єднання, банки, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, інформаційно-обчислювальні центри.

Штат кафедри "Інформаційно-обчислювальні системи та управління"

Сьогодні на кафедрі є 35 працівники, з них: 26 викладачів, 9 осіб входить до складу навчально-допоміжного персоналу.

В складі кафедри є три навчальні лабораторії:  обчислювальних систем та мереж; персональних комп’ютерів; основ побудови комп’ютерів. Навчальні лабораторії об’єднані локальною комп’ютерною мережею з доступом до Інтернету. Діяльність лабораторій підтримує навчально-допоміжний персонал.

Основні сфери наукових досліджень кафедри ІОСУ:

 • інтелектуальні контролери;
 • нейронні мережі і паралельні обчислення;
 • інтелектуальні дистрибутивні системи і віртуальні мережі;
 • системи кібербезпеки;
 • інтелектуальні робототехнічні системи;
 • обробка та генерування складних зображень;
 • розпізнавання образів засобами штучного інтелекту.

Наукові дослідження проводяться кафедрою разом з науково-дослідним інститутом інтелектуальних комп’ютерних систем  www.ics.tneu.edu.ua. З 2001 року регулярно що два роки проводиться міжнародна конференція ІЕЕЕ Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS) www.idaacs.net, перша конференція – Форос, Крим, 2001, друга – Львів, 2003, третя – Софія, Болгарія, 2005, четверта – Дортмунд, Німеччина, 2007, п’ята – Ренде (Козенца) Італія, 2009, шоста – Прага, Чеська Республіка, 2011, сьома – Берлін, Німечинна, 2013, восьма – Варшава, Польша, 2015. 

З 2002 року щоквартально видається міжнародний фаховий науковий журнал “Комп’ютинг” www.computingonline.net.

З метою покращення студентських НДР та їх підготовки до участі в конкурсі студентських наукових робіт на кафедрі ІОСУ функціонують такі проблемні групи в рамках студентського гуртка:

 • «Комп’ютеризовані системи захисту інформації» (керівник – к.т. н. П. Биковий)
 • «Розпізнавання образів та обробка зображень» (керівник – к. т. н. І. Палій)
 • «Дистрибутивні сенсорні мережі» (керівник – к. т. н. В. Кочан)
 • «Методи і засоби кібербезпеки» (керівник – д. т. н. А. Саченко)
 • «Безпровідні комп’ютерні мережі» (керівник – к. т. н. Н. Яцків)
 • «Бази даних і знань» (керівник – к. т. н. І. Турченко)

Адреса:

Кафедра інформаційо-обчислювальних систем та управління,
пл .Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46020
+38(0352)47-50-50* 12321

Веб сайт: http://iosu.tneu.edu.ua/

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 46 гостей та відсутні користувачі