1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Кафедра "Економічної кібернетики та інформатики" (Історія)

Історія кафедри економічної кібернетики та інформатики

 Кафедра економічної кібернетики та інформатики створена  на виконання наказу №130 від 31 серпня 2010 р. Новоутворена кафедра продовжує традиції двох кафедр – автоматизованих систем і програмування (АСП) та економічної кібернетики (ЕК).

Перша назва кафедри АСП – кафедра цифрових обчислювальних машин і програмування, заснована в 1969 році в зв’язку із введенням інформаційних технологій у вивчення економічних дисциплін факультету фінансів. Перший склад кафедри: В.І. Патерикін, М.І. Мартинюк, Н.Д. Щербак, Я.П. Куйбіда, М.Г. Опаєць. Завідувачами кафедри були: Патерикін В.І., Лисий Г.А., Карбовський Ю.М., Лапшин В.І., Дейнека П.А, Саченко А.О, Недашковський М.О.

У 1989 р. Саченко А.О. на базі кафедри АСП створив кафедру ІОСУ та відкрив спеціальність «Економічна інформатика та АСУ».  У 1994 році на базі кафедри ІОСУ  створено інституту (тепер факультету) комп’ютерних інформаційних технологій.

Кафедра Кафедра Кафедра

На кафедрі захищена докторська дисертація Недашковським Миколою Олександровичем. Колишні викладачі кафедри Саченко Анатолій Олексійович, Ріппа Сергій Петрович та Олексюк Олександр Степанович, стали докторами вже після переходу на інші кафедри.

Після 1970 року викладачами працювали: Руденко В. М., Костюк Р.І., Винокур М.Ю., Дичковський О.Р., Лапшин В.І., Буняк А.М., Лисий Г.А., Саченко А.О.. Дейнека П.А., Помилуйко А.П., Чернишов П.С., Тирса М.П. Іващук Д.В., Олексюк О.С., Ріппа С.П., Лавінський Г.В., Івасечко Є.О., Івасьєв В.С., Тимошенко Л.М., Блажкевич Н.В., Чирка М.І., Масліяк Б.О., Кобернюк В.П., Олейніков В.М., Литвин У.О., Спільчук В.М., Штабалюк П.І., Дем’янюк О.Б., Москаль Н.Р., Карбовський Ю.М., Дуда М.О., Телейко А.Б., Смалюк Г.Ф., Олейко В.М., Дмитришин Р.І., Дмитришин М.І., Боднар Д.І., Недашковський М. О., Олексій Б.В., Коваль І.П., Свечинська Т.Я., Цебрій Л.М., Лебединська Л.І., Масловський М.П., Бабій С. В., Боднар І.В., Бубняк М. М., Гром'як Р.С., Ковальчук О. Я, Лисенко О.О., Литвин І.С., Мачуга Р.І., Муравський В.В., Мушак А.Я., Опаєць М.Г., Періг В.М., Перченко А.О., Сирник О.Й, Смачило Т.В, Хома Н.Г, Яремчук Т.О.

Кафедра

Кафедра

Кафедра

Кандидатські дисертації під час роботи на кафедрі захистили Саченко Анатолій Олексійович, Олексюк Олександр Степанович, Опаєць Михайло Георгійович, Дуда Михайло Олексійович, Лебединська Людмила Іванівна, Олейко Віра Миколаївна, Смалюк Галина Федорівна, Смачило Тетяна Володарівна, Мачуга Роман Іванович. Видано такі підручники: Лавінський Г.В., Гром’як Р.С., Бабій С.В. та ін. Автоматизовані системи обробки економічної інформації, Київ: Вища школа, 1995. – 287 с.; Литвин У.О. Научная организация труда и управления учебним процессом в экономическом вузе, Киев: КИНГ, 1970. – 156 с.; Литвин І.С. Інформаційні процеси в управлінні, Тернопіль: Економічна думка, 1998.- 303 с.

Кафедра

Історія кафедри економічної кібернетики почалася з червня 1994 р. разом з початком формування факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

На базі кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління (ІОСУ), що вела підготовку фахівців за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» (на факультеті економіки і управління), були створені кафедри моделювання та оптимізації економічних систем і процесів (МОЕСП) та технології обробки економічної інформації (ТОЕІ). З моменту створення кафедра МОЕСП стала випусковою за вказаною вище спеціальністю.

Кафедру МОЕСП, на початку, очолив к.е.н., доцент Гладій Григорій Михайлович. Перший склад кафедри: М. П. Дивак, Л. М. Буяк, старший лаборант Н. Є. Лукашова. До проведення занять залучали фахівців з виробництва (ВО «Сатурн») та викладачів політехнічного інституту.

У 1995 р. відбувся перший випуск фахівців з «Економічної інформатики і АСУ» (староста групи – Володимир Мельничук). Згодом (у 1996р.)  спеціальність «Економічна інформатика і АСУ» у процесі реформи вищої школи була трансформована у спеціальність: «Інформаційні системи в менеджменті» (ІСМ), що через рік була акредитована. Кафедра МОЕСП успішно пережила і наступні реформування, коли об’єднали спеціальності ІСМ та «економічна кібернетика», та пройшла акредитацію за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. У 2003 р. кафедру МОЕСП було перейменовано на кафедру економічної кібернетики.

Навчальний процес на кафедрі забезпечували: Дивак М.П., Гладій Г.М., Ботюк А.М, Барткова Л.М., Пасічник Р.М., Сирник О.Й., Струбицький П.Р., Буяк Л.М., Паучок В.К., Возняк О.Г., Добровольська Н.С., Боднар О.В. За сумісництвом на кафедрі працювали такі професори: Лупенко , Стахів П.Г, Смолій Я.,Григорків В.С. Старшими лаборантами були: Лукашова Н.Є., Смакоус Т, Мацнар Л, Горішна Марія.

Кафедра

Штат кафедри, з часом, поповнювався і постійно зростав науково-професійний рівень кваліфікації  працівників. Захистили кандидатські дисертації П.Р. Струбицький (2000 р.), Л.М. Буяк (2004 р.), М.П. Дивак захистив докторську дисертацію і очолив кафедру комп’ютерних наук.

З 2008 року по 2010 рік кафедру економічної кібернетики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Боднар Дмитро Ількович.

Кафедра Кафедра

Кафедра економічної кібернетики та інформатики створенана виконання наказу №130 від 31 серпня 2010 р. шляхом приєднання кафедри АСП до кафедри економічної кібернетики та перейменуванням кафедри економічної кібернетики у кафедру економічної кібернетики та інформатики.

Кафедра

З вересня 2010 року по грудень 2014 року її очолювала д.е.н., професор Ляшенко О.М., з грудня 2014 року – в.о. завідувача к.т.н., доцент Адамів О.П., к.е.н., доцент Буяк Л.М.

Кафедра Кафедра Кафедра

Кафедра економічної кібернетики та інформатики є випусковою для спеціальності «Економічна кібернетика», а також забезпечує: викладання циклу математичних дисциплін для інших спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій, викладання дисциплін  “Інформатика” для всіх факультетів університету.

За період свого 20-річного існування кафедра підготувала більше 1316 фахівців з інформаційних технологій в галузі економіки та інших галузей, з них: 536 бакалаврів, 631 спеціаліст, 149 магістрів, багато з них стали керівниками структурних підрозділів і підприємств Тернопільщини. Серед випускників кафедри, які досягли значних наукових та творчих успіхів, можна назвати таких:Савчишин Сергій Володимирович (1999) - технічний директор ПП «МагнетікВан», Воробйов Олександр Євгенович (1998), Савчишин Руслан Володимирович (2002) - Директор «MagneticOne», Скорупський Вадим Васильович (1999) - Minneapolis, MN, USA Директор CFO, Фаріончук Павло Володимирович (2002) - ведучий телеефіру 24, Романець Ігор Євгенович (1997) - Центр інформаційних технологій ТНЕУ.

Серед випускників кафедри є і кандидати наук: Василь Коваль,  Людмила Барткова, Олег Адамів, Ірина Струбицька, Ірина Максимова, Андрій Пукас, Юрій Піговський, Андрій Мельник, Наталя Возна, Ігор Палій,  Віталій Віцентій,  Олександр Вовкодав.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 19 чоловік, з них: 2 доктори наук та 12 кандидатів наук. Викладачі кафедри постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяють максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчального і практичного матеріалу. Активно впроваджуються нові інформаційні технології в навчальний процес, а саме: мультимедійні засоби відображення інформації; пакети прикладних програм для економіко–математичного моделювання та побудови інформаційних систем в економіці; методологія об'єктно–орієнтованого програмування та візуального проектування у викладанні фахових дисциплін; автоматизовані навчальні курси. Впровадження технології автоматизованого навчання дозволило, в першу чергу, звільнити викладачів від рутинної роботи, активізувати процес вивчення окремих тем дисциплін, покращити якість знань студентів, отримати та закріпити практичні навики роботи з програмними засобами. Всі навчальні місця студентів мають постійний доступ до Інтернет це дає змогу проводити навчання не ізольовано, а у інтегрованому інформаційно-освітньому середовищі.

Вдосконалення навчальних планів відбувається у відповідності до тенденцій розвитку математичних і комп’ютерних наук, економічної інформатики та темпів впровадження ринкових відносин в суспільстві. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів. Науковими інтересами кафедри були і є прикладне програмування, обчислювальні методи і економіко–математичне моделювання, теорія диференціальних рівнянь і аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, моделювання проблем електронного бізнесу і розподілені обчислення, математичне програмування і економіко-математичне моделювання інвестиційної діяльності.

З 2010 навчального року кафедра стала базовою кафедрою партнерської програми ТНЕУ та компанії BaseGroup Labs – професійного постачальника програмних продуктів і рішень для бізнесу в галузі аналізу даних.

Сертифікацію BaseGroup Labs на право використання у навчальному процесі аналітичної платформи Deductor® при підготовці економістів-кібернетиків успішно пройшов доцент нашої кафедри кандидат технічних наук Струбицький Павло Романович.

При кафедрі економічної кібернетики та інформатики функціонує науковий гурток «Кібернетікс», що займається дослідженням та специфікою діяльності економічних інформаційних систем. Керівником гуртка є Роман Мирославович Пасічник.

Основні здобутки кафедри:

У галузі прикладного програмування проводились роботи щодо застосування сучасних засобів візуального програмування Borland Delphi, Borland C++ Builder, MS Visual C++ для створення пакетів прикладних програм. Зокрема, створено Num Pack 2.0 for Windows для розв’яння задач чисельного аналізу та економіко–математичного моделювання та Business Portal 1.0 for Windows для розрахунків моделей електронного бізнесу в режимі Online в мережі Інтернет. Розроблено інтерактивний навчально–контролюючий курс з дисципліни „Інформатика”, котрий зокрема забезпечує проведення дистанційного навчання за допомогою Інтернет.

В області обчислювальних методів і економіко-математичного моделювання успішно розв’язана проблема створення ефективних обчислювальних методів для розв’язування систем алгебраїчних рівнянь з матрицями. Для диференціальних рівнянь в частинних похідних вивчається проблема якісної теорії періодичних і квазіперіодичних розв’язків крайових задач. Розвивається аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, зокрема досліджуються питання збіжності і обчислювальної стійкості дробів з елементами дійсного та комплексного типу, а також з матричними і операторними елементами. Побудовано ефективні економіко-математичні моделі розвитку і оптимального функціонування електронного бізнес–порталу. Це динамічні матричні варіанти моделей Лєонтьєва, Лєотьєва-Форда, Моно-Ієрасулимського. Для найбільш часто вживаних законів розподілу густини ймовірності встановлено ефективні алгоритми організації паралельного обміну даними бізнес-порталу з віддаленими серверами і виконання розподілених обчислень в Інтернеті. З використанням теорії матриць створено економічні алгоритми для розв’язання параметричних оптимізаційних задач математичного програмування. Розроблено сучасні економіко-математичні моделі формування інвестиційного портфеля діяльності підприємств.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри у рамках теми за рахунок замовника «Підвищення ефективності бізнес-комунікацій сервісного інформаційного підприємства в глобальному середовищі» веде роботу над оптимізацією завантаженості експертів при здійсненні бізнес-комунікацій з клієнтами підприємства та прогнозування динаміки їх зміни шляхом формалізації процесів структурування комунікацій із розробкою методів ідентифікації їх математичних моделей, що дозволить розробити метод побудови структур тематичних бізнес-комунікацій та метод формування шляхів оновлення контенту бізнес-комунікації на основі аналізу слабко структурованої інформації.

На кафедрі регулярно проводяться засідання всеукраїнського наукового семінару “Математичні методи та прикладне програмування” під керівництвом професора  Боднара Д.І. У його роботі беруть участь викладачі Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету, Львівського інституту прикладних проблем математики. На засіданнях наукового семінару обговорюються найбільш вагомі результати досліджень наукових шкіл України, перспективні напрями розвитку сучасних комп’ютерних технологій, ставляться нові задачі, окреслюються шляхи їх розв’язку та пошуку областей їх застосування.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики націлена на проведення теоретичних та практичних досліджень в галузі моделювання та оптимізації економічних систем і процесів: маркетингової стратегії підприємств за допомогою баз знань, потокових методів моделювання, прогностичного моделювання економічних процесів, інтелектуального обчислення та аналізу даних.

На кафедрі функціонує спеціалізований науковий семінар “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, на якому заслуховуються проблемні виступи викладачів та студентів за пошуковими матеріалами, матеріалами проведених досліджень та підготовлених до друку праць.  

Кафедра підтримує активні зв'язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

Відповідно до договору про співпрацю продовжується співробітництво з науковцями Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казиміра Великого (м. Бидгощ, Польща), Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інститутом прикладних проблем математики НАН України (м. Львів), кафедрою економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міжнародним університетом “РЕГІ” (м. Рівне), кафедрою комп’ютерних наук Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя.

 

Стратегією кафедри є пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості. Працюють студентські наукові гуртки, організовано проблемні групи, проводяться теоретичні семінари. 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 79 гостей та відсутні користувачі